Vai esat par Satversmes papildināšanu, izsakot Satversmes 1.pantu šādi:

"Latvija ir neatkarīga demokrātiska, ZAĻA republika.", tādējādi nostiprinot zaļās Latvijas ideju uz nākamajiem 100?


PAR

Balso ar:
draugiem.lv

Kopā jau 664 balsis!

  • Zaļais referendums ir interneta balsojums.
  • Pēc tautas balsojuma sekos konkrētas likumdošanas iniciatīvas.
  • Zaļais referendums nekādā veidā nav un nebūs politisks projekts, tā ir pilnībā pilsoniska iniciatīva.

Ko vēlamies panākt?

VEIDOT ZAĻO EKONOMIKU

Jaunu iespēju rašana uzņēmējdarbības uzsākšanai, izmantojot vietējos resursus pēc Zero Waste principiem. Meklēt jaunus risinājumus kā tautsaimniecībā izmantot Latvijā esošos resursus – smiltis, mežus, ūdeni, vēju, gravitāciju u.c.

IESTĀTIES PAR SABIEDRĪBAS VESELĪBU

Ieguldīt vairāk līdzekļu sabiedrības preventīvajā veselībā, veselības izglītībā. Lai izpratne par veselību balstītos uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu, kontekstā ar dabas veselību.

INVESTĒT ZINĀTNĒ

Radīt jaunas tehnoloģijas, kas nodrošinātu iespējas efektīvi un ilgtspējīgi izmantot visu, kas Latvijā pieejams. Sadarbība starp valsti un privāto sektoru veicinātu izgudrojumu (patentu) tirdzniecību – labums videi, ekomomikai, biznesam.

VAIROT ZAĻO LAUKSAIMNIECĪBU

Pakāpeniski pāriet uz organisko (dabisko) lauksaimniecību un dabiskās/ organiskās lauksaimniecības vērstu subsīdiju politiku.

SEKMĒT TŪRISMA ATTĪSTĪBU

Attīstīt eko un veselības tūrisma nozari, piesaistot un ieguldot investīcijas, no kurām daļa līdzekļu tiktu novirzīti vides aizsardzībai.

ATTĪSTĪT JAUNAS TIRGUS IESPĒJAS

Eko un bio produktu pierasījuma ietekmē, paplašināt iespējas eksportēt šeit ražotu ekoloģisku apģērbu, rotaļlietas, mēbeles, krāsas u.c. veida produkciju.

VIRZĪT NODOKĻU POLITIKU,

kura pielāgota uzņēmējdarbībai un ar to saistītām reformām – mazāki nodokļi uzņēmējiem, kuri veicina un realizē ilgtspējības principus atbilstoši valsts nospraustajiem mērķiem – Latvija ir zaļa un ilgtspējīga valsts.

UZLABOT IZGLĪTĪBAS SISTĒMU

Nākotnes vārdā sekmēt izpratni, ka ar dabu jāmācās sadzīvot un jāattīsta sevī radošais potenciāls, kas būs vissvarīgākā lieta pēc 20 – 50 gadiem, kad viss balstīsies uz pavisam jauniem izgudrojumiem .

PILNVEIDOT TRANSPORTA NOZARI

Pāriet uz videi draudzīgu transportu - veicināt sabiedriskā transporta pāreju uz ūdeņradi, straujāk attīstīt veloceliņu pieejamību, veicināt subsidēta, videi draudzīga transportlīdzekļa iegādi.

PAR zaļu un ilgtspējīgu Latviju!

Kādēļ nepieciešamas pārmaiņas?

Ilze Aizsilniece

Jānis Brizga

Elīna Pinto

Prof. Inese Vaidere

Kārlis Streips

Māris Olte

Vita Jaunzeme

Nora Ikstena

Vija Kilbloka

Diskusija